Preview

Minbar. Islamic Studies

Расширенный поиск

Опыт женского мусульманского движения в Турции

https://doi.org/10.31162/2618-9569-2011-4-2-78-83

Полный текст:

Аннотация

Опыт женского мусульманского движения в Турции.

Об авторе

А. Челик

Турция
выпускник аспирантуры социологического факультета Университета Сельджук (Турция),

наряду с педагогической и исследовательской деятельностью сотрудничает с общественными организациями, приняв участие в нескольких проектах, связанных с образованием, женскими и молодежными программами.Список литературы

1. İngün, Özlem (2005), Feminizm ve İslam İlişkisi: ‘İslami Feminizm’ (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Uludağ Üniversitesi: Bursa

2. Suman, Defne (2000), Feminizm, İslam ve Kamusal Alan (Nilüfer Göle, İslam’ın Yeni Kamusal Yüzleri içinde), Metis yayınları: İstanbul

3. Aktaş, C. (1991), Kadın Toplumsallaşması ve Fitne, İslami Araştırmalar, Cilt 5, Sayı 4, s. 251-259

4. Felsefe Sözlüğü (Hazırlayanlar: A. Güçlü, E. Uzun, S. Uzun, Ü.H. Yolsal), Bilim ve Sanat Yayınları, 2003, Ankara, 1728 sayfa

5. Hooks, Bell (2000), Feminizm Herkes İçindir, (Çev: Ece Aydın vd.), Çitlembik Yayınları: İstanbul

6. Kara, N. (2006), 80 ve 90’larda Türkiye’de Feminist Hareketler, Kadın Çalışmaları Dergisi, Sayı:3, s. 16-39.

7. Sevim, Ayşe (2005), Feminizm, İnsancıl Yayınları: İstanbul


Рецензия

Для цитирования:


Челик А. Опыт женского мусульманского движения в Турции. Minbar. Islamic Studies. 2011;4(2):78-83. https://doi.org/10.31162/2618-9569-2011-4-2-78-83

Просмотров: 215


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2618-9569 (Print)
ISSN 2712-7990 (Online)